Ön Bilgilendirme

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı

:

(Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi

:

:

Telefon

:

Fax

:

E-posta adresi

:

Ürün iade adresi

:

2. ALICIYA (“ALICI”) İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

 

Ek Masraflar

Ödeme Şekli

Kredi Kartı

Vade Farkı

Toplam (KDV Dahil)

Teslimat adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi


4.    GENEL ŞARTLAR 

İşbu Sözleşme tarafları yukarıda detayları verilen ürün(ler)in mutabık kalınan şartlar çerçevesinde ifa edilmesine karar vermişlerdir. Bu kapsamda taraflar  JESTİNİYAP MOBİL TEKNOLOJİ BİLİŞİM A.Ş.’ye (işbu Sözleşmede JESTİNİYAP olarak anılacaktır) ait www.jestiniyap.com (“Internet Sitesi”) adresli Internet Sitesi ve JESTİNİYAP Mobil Uygulama üzerinden gerçekleşen işlemlerde JESTİNİYAP’ın aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı sıfatını haiz olarak verdiğini, bu kapsamda ALICI tarafından onaylanan işbu form çerçevesinde gerçekleşecek olan satışın ifasından JESTİNİYAP’ın hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler. ALICI, JESTİNİYAP’ın internet sitesinden ve/veya mobil uygulamasından ALICI’nın belirleyeceği 3.kişiler tarafından yararlanılmak ve ilgili 3.kişilere teslim edilmek üzere ALICI tarafından başkası adına “Jest” satın alınmasına imkan verilen bir pazaryeri olduğunun bilincindedir. Bu suretle, Jest kullandırılacak olan 3. Kişilere ilişkin, kişisel bilgiler de dahil olmak üzere gereken her türlü bilgiyi SATICI’ya ileteceğini, bu bilgilerin iletilmemesi, yanlış iletilmesi veya eksik olması halinde, Jest’in yararlanacak olan kişiye gereği gibi ulaşmamasından JESTİNİYAP’ın hiçbir suretle sorumlu tutulamayacağını, bu suretle JESTİNİYAP’ın uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de ve Sözleşme konusu Jestlerin satışında JESTİNİYAP’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. 

ALICI, üçüncü kişiler yararına kullandırılacak olan ve internet sitesi veya mobil uygulamadan satın aldığı Jestin Portal’da bildirilen süreyle geçerli olduğunu, bu süre içerisinde Jestin gönderildiği 3. Kişi tarafından kullanılmadığı takdirde kendiliğinden iptal olacağını ve ALICI’ya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacağını ve bu surette JESTİNİYAP’ın hiçbir surette sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.    İADE VE CAYMA HAKKI

5.1    ALICI, ürün(ler)in tesliminden itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde, işbu sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını inceleme ve uygun olmayan hususları İnternet Sitesi üzerinden bildirmekle mükelleftir. ALICI tarafından herhangi bir bildirim yapılmaması veya ürün(ler)in işbu sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olması halinde, ürün(ler)in bedeli SATICI’ya aktarılacaktır.
5.2    ALICI tarafından 5.1.madde uyarınca yapılacak inceleme sonucunda, işbu sözleşmede belirtilen özelliklere aykırı bir ürün tespit edilir ve bu husus 48 (kırk sekiz) saat içerisinde İnternet Sitesi üzerinden bildirilirse, SATICI veya JESTİNİYAP tarafından ilgili ürün ALICI’nın siparişte bildiriği adreste incelenecek ve ALICI’nın uygunsuzluk beyanının kabul edilmesi halinde, ürün SATICI’ya iade edilerek, ALICI tarafından ödenen bedel 4.10.madde hükmü kıyasen uygulanarak ALICI’ya iade edilecektir.
5.3    ALICI’nın ürün(ler)in sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olmaması haricinde ve her halükarda 48 (kırk sekiz) saat içerisinde uygunsuzluk bildirimi yapılması durumu dışında başkaca bir iade hakkı mevcut değildir.
5.4    Yukarıda 5.1, 5.2 ve 5.3.maddede belirtilen düzenlemeye ek olarak, sadece işbu maddede sayılan kapsamla sınırlı olmak üzere, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unun 3(1)i maddesi kapsamında ‘satıcı’ tanımı kapsamına girmesi ve işbu sözleşme kapsamında satılan ürünün yeni olması ve/veya garanti süresi devam eden bir ürün olması halinde, ALICI aşağıdaki cayma hakkına sahip olacaktır:
(a)    ALICI, sözleşme konusu ürünün(lerin) kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve internet sitesi üzerinden müşterilerine duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.
(b)    Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde,
a.    Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),
b.    İade formu,
c.    Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI’ya iade edecektir.
(c)    Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.
5.5    İşbu sözleşmenin 5.4.maddesi kapsamında ALICI’nın cayma hakkını haiz olması durumunda, ALICI, 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi çerçevesinde aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:
(a)    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler.
(b)    ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler.
(c)    Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler.
(d)    Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.
(e)    Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
(f)    Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler.
(g)    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.
(h)    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler.
(i)    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler.
(j)    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ürünler.

6.    GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7.    YETKİLİ MAHKEME

ALICI, SATICI’nın işbu sözleşmenin 5.4.maddesinde belirtilen kapsama girmesi halinde şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Diğer durumlarda, ALICI ve SATICI arasındaki husumet ilgili mevzuat uyarınca yetkili ve görevli mahkemelerce çözümlenecektir.

Bank Card